Co Michaił Gorbaczow powiedział o Putinie, Krymie i pierestrojce

Co Michaił Gorbaczow powiedział o Putinie, Krymie i pierestrojce

31.08.2022 0 przez admin

Co Michaił Gorbaczow powiedział o Putinie, Krymie i pierestrojce

Zapisz się do naszego newslettera „ Kontekst ”: pomoże Ci zrozumieć wydarzenia.

Michaił Gorbaczow zmarł w Moskwie po długiej chorobie. Miał 91 lat. Był ostatnim sekretarzem generalnym KC KPZR, a także pierwszym i jedynym prezydentem Związku Radzieckiego.

Gorbaczow zrezygnował z funkcji prezydenta w grudniu 1991 r. po podpisaniu przez przywódców Rosji, Ukrainy i Białorusi paktu Białowieskiego o likwidacji ZSRR i stworzeniu WNP.

Po odejściu z polityki stworzył i kierował Fundacją Gorbaczowa, która bada problemy historii Rosji i świata. W 1990 Gorbaczow otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.