Zmarł artysta Dmitry Vrubel, autor graffiti „Brotherly Kiss”

Zmarł artysta Dmitry Vrubel, autor graffiti „Brotherly Kiss”

15.08.2022 0 przez admin

Zapisz się do naszego newslettera „ Kontekst ”: pomoże Ci zrozumieć wydarzenia.

Graffiti Vrubel

W Berlinie, w wieku 62 lat, zmarł artysta Dmitrij Vrubel, autor graffiti „Braterski pocałunek” radzieckiego przywódcy Leonida Breżniewa i szefa NRD Ericha Honeckera na Murze Berlińskim i wielu innych znanych dzieł.

Według źródeł medialnych przyczyną śmierci artysty były powikłania po koronawirusie.

Dmitrij Vrubel urodził się w Moskwie w 1960 roku, w 1975 roku stworzył swoje pierwsze dzieło sztuki, obraz „Sąd Piłata”.

W latach 1978-1980 Vrubel studiował w Moskiewskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym na Wydziale Sztuki i Grafiki, ale studiów nie ukończył. Jednak mimo to w 1983 roku został przyjęty do Związku Artystów ZSRR.

W 1986 roku Vrubel zorganizował w swoim mieszkaniu zaimprowizowaną galerię, aw 1987 roku został członkiem Klubu Awangardy (KLAVA), w skład którego weszli także Dmitrij Prigov, Lew Rubinstein, Nikita Alekseev i inni artyści.

W 1990 Vrubel przeniósł się do Berlina. W tym samym roku na ocalałym fragmencie muru berlińskiego namalował słynny obraz „Braterski pocałunek”, w którym sekretarz generalny Leonid Breżniew całuje przywódcę NRD Erica Honeckera.

Graffiti stało się jedną z najsłynniejszych sztuki ulicznej na świecie. W 2009 roku „Braterski pocałunek” został wymazany w ramach renowacji muru w 20. rocznicę jego rozbiórki, ale Vrubel zgodził się na odrestaurowanie obrazu.

W 2010 roku Vrubel występował w roli obrońcy w procesie byłego dyrektora Muzeum Sacharowa Jurija Samodurowa oraz byłego szefa działu najnowszych trendów Galerii Trietiakowskiej Andrieja Erofiejewa, którym zarzucono podżeganie do nienawiści religijnej za organizowanie i zorganizowanie wystawy Sztuka Zakazana 2006. . Proces został zainicjowany przez ruch prawosławny „Katedra Ludowa”.

„Znowu znajdujemy się w kraju, w którym państwo popiera jedno stanowisko i estetykę, a drugiego nazywa przestępcą, a to jest przerażające” – komentował wówczas ten proces Vrubel.

Artysta czynnie angażował się w działalność charytatywną. W 2004 roku przekazał dużą sumę na stworzenie dziecięcej szkoły artystycznej w Biesłanie, aw 2007 roku sponsorował budowę sierocińca w Suzdal.